Mijn naam is Gerda Vaarties. Ik ben 35 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan 15 jaar als intern begeleider. Binnen de school was ik verantwoordelijk voor de ‘probleemkinderen’. Dit was voor mij de reden om mij te specialiseren als speltherapeut.

Ik heb ervaren dat speltherapie een heel sterk middel is om kinderen die vast gelopen zijn in hun ontwikkeling weer in hun eigen kracht te zetten. Mijn hele leven heb ik ervaren hoe boeiend kinderen zijn en hoeveel veerkracht ze hebben om zich staande te houden in het leven waarin ze soms overspoeld worden door problemen of traumatische ervaringen. Deze ervaringen heb ik opgedaan door mij te verbinden met kinderen op school, in de buurt en in mijn gezin met (pleeg)kinderen.
Door middel van speltherapie help ik het kind om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo de problemen via het spel naar voren te brengen, met of zonder taal. Ik bouw een vertrouwensrelatie met het kind op. Zodat het kind zich veilig kan voelen in de spelkamer waardoor er een proces op gang komt om te helen.

Even voorstellen!

Mijn naam is Jitske ten Velden en ik ben speltherapeut en eigenaar van speltherapie de Kaap. Sinds oktober 2021 maak ik gebruik van de spelkamer van Gerda Vaarties. Met Gerda heb ik veel contact, maar we werken allebei vanuit onze eigen praktijk.

Voor de naam van mijn praktijk was ik op zoek naar een echt Rotterdamse naam en wat is er nou Rotterdamser dan de haven?! De Kaap is namelijk naast een bekende wijk in Rotterdam ook een scheepsbaken die schepen helpt bij het bereiken van de veilige haven. Met speltherapie wil ik graag samen met de kinderen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in hun ontwikkeling, aankomen in de veilige haven. Vanuit die veiligheid en rust ontstaat er weer ruimte om verder te reizen, te ontdekken en te ontwikkelen.
Ik vind het belangrijk om rondom de therapie goed contact te hebben met de ouders en/of andere belangrijke mensen in het leven van een kind. Dat kan een leerkracht op school zijn of familie.

Verder is het goed om te weten dat ik ook werk als schoolmaatschappelijk werker in het basisonderwijs in Delfshaven. Dat doe ik al ruim 15 jaar met heel veel plezier. In dit vak heb ik mijn ervaring met het werken met kinderen en hun ouders opgedaan en als speltherapeut ga ik graag verder met het helpen van die kinderen die het het hardst nodig hebben.

Voor de therapie hanteer ik dezelfde tarieven als Gerda. Voor meer informatie daarover en meer informatie over alle andere zaken die speltherapie aangaan kunt u terecht op deze website.

Als u geïnteresseerd bent in speltherapie, een aanvraag wil doen of nog vragen heeft dan kunt u mailen naar speltherapiedekaap@outlook.com.

Groetjes, Jitske ten Velden