Kennismakingsgesprek Gratis
Intakegesprek, +/- 60 minuten €80,-
Speltherapiesessie, 45 minuten €80,-
Oudergesprek, 60 minuten €80,-
Observatie op school en verslag €80,-


Alle bedragen zijn inclusief BTW
Voor de PGB via de gemeente gelden andere tarieven. Informatie over de PGB vindt u op de landelijke website of bij website van de gemeente.
Informatie over de PGB
 • Ouders hebben keuzevrijheid om een vaktherapeut/speltherapeut te kiezen als hulpverlening voor hun kind dit staat expliciet genoemd in de jeugdwet.
 • Speltherapie/vaktherapie, kan betaald worden uit het PGB aan te vragen met behulp van een modelzorgovereenkomst
 • Deze modelzorgovereenkomst is te downloaden van de site van de gemeente Rotterdam onder PGB. De zorgverlener in dit geval de speltherapeut vult ook een deel in.
 • Er moet wel sprake zijn van problematiek, maar die hoeft niet gediagnosticeerd te zijn.
 • Ouder(s) moeten met iemand van het wijkteam/CJG over gesproken hebben en het wijkteam geeft dan akkoord.
 • Voorlopig heeft de gemeente Rotterdam toegezegd een tussenoplossing te gebruiken voor onze praktijk, omdat wij geen SKJ registratie hebben. Maar wel onze Vakregistratie. Een Wijkteammedewerker met SKJ registratie kan en mag ons inzetten voor een PGB

 • Rotterdam heeft ook een VGZ pakket voor inwoners met lage inkomens.

  Vergoeding
  Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoeden (een deel van) de kosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
  Zie: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie
  Zie www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
  Selecteer op Speltherapie én postcode 3022 TR