In de spelkamer vindt één keer per week speltherapie plaats. Een sessie duurt 45 minuten. De spelkamer is zo ingericht, dat uw kind de ruimte krijgt om in een veilige en neutrale omgeving met allerlei materiaal te spelen. Er is altijd wel iets te vinden dat uw kind aanspreekt. Op deze manier krijgt uw kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken.
In het spel kan uw kind verschillende ervaringen uitspelen, verwerken en met nieuw gedrag experimenteren. De therapeut helpt uw kind hierbij door mee te spelen, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en gevoelens.
Uw kind wordt gestimuleerd om spelenderwijs nieuw gedrag uit te proberen en oplossingen te bedenken in lastige situaties. Op deze manier ontstaan er nieuwe inzichten en krijgt uw kind langzaam meer grip op de omgeving. Het doel van speltherapie is altijd, dat de kinderen op eigen kracht weer verder kunnen.