Iedereen komt wel eens in een situatie terecht, waarbij het noodzakelijk wordt het privé - of werkleven anders in te richten. Narratieve Sandplay-therapie opent nieuwe, ongewone wegen om met jezelf en anderen in contact te komen. Door middel van experimenteren en spelen ontstaan er verrassende expressie-vormen, die tot nieuwe handelingen leiden. Binnen een beschermde ruimte en vanuit veiligheid is het mogelijk je eigen intuïtie te volgen en tot authentieke vormgeving te komen. Nieuwsgierig geworden? Bel vrijblijvend met 06 14121950 voor informatie.
Voor wie?
Narratieve Sandplay-therapie is voor jongeren, volwassenen en kinderen. Het wordt toegepast bijvoorbeeld na ziekteprocessen, psychosomatische klachten, stress, burn-out, verlieservaringen,problemen rondom scheiding, ontwikkelingsvragen, veranderingen in werksituaties.
Hoe ziet een sessie er uit?
De sessies zijn altijd individueel en duren meestal 1,5 uur. Tijdens de sessie krijgt u ook de gelegenheid over uw gevoelens, ervaringen en levenssituatie te praten. In iedere sessie is het mogelijk een scène in de zandbak te maken.
Aanmelden
U kunt zichzelf of uw kind aanmelden per telefoon 06 14121950 of per mail info@speltherapievaarties.nl

Tijdens dit telefonisch gesprek worden een aantal vragen gesteld over de klacht of zorg en de reden van aanmelding. Dit kan ook via de mail.

Dan volgt een 1e afspraak
De specifieke inhoud van een traject wordt afgestemd binnen een oriënterend gesprek en besluiten we samen of deze therapie voor u geschikt is. Ook wordt de vraagstelling verhelderd en kennis gemaakt met de therapeut en het aanbod.

Het aantal sessies is wisselend, afhankelijk van de problematiek.

Tarieven: Per consult € 80,- inclusief BTW
Gerda Vaarties is in het bezit van een Certificaat Narratieve Sandplay.

Achtergrondinformatie

Wat is Narratieve Sandplay Therapie?

Narratieve Sandplay Therapie is een cliëntgerichte therapie gebaseerd op de psychologie van C.G. Jung en de methodiek van Dora Kalff. Psycholoog Nico Knijnenburg werkt al 20 jaar met deze therapie.
Sandplay is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij gebruik gemaakt wordt van zand, water en een grote diversiteit aan miniatuurtjes, spelmateriaal en natuurlijke objecten. Hiermee worden innerlijke belevingen vorm gegeven in de vrije en tegelijk beschermde ruimte van een tafelmodel zandbak.

Het vertellen van verhalen is mensen eigen, want wij maken verhalen om onze ervaringen te verklaren, om er betekenis aan te geven. De narratieve therapie gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door zijn/haar verhaal over zichzelf, over een verzameling van ideeën, gedachten en gevoelens, over relaties en over het probleem dat hij of zij ervaart: zijn/haar verhaal over de persoonlijke belevingswereld.

Onze levensverhalen zijn niet eenduidig maar op verschillende manieren te interpreteren. We zijn ons niet altijd bewust dat we nadruk leggen op één belangrijk aspect van een ervaring en een aantal andere aspecten onbewust over het hoofd zien. Evenmin staan we vaak stil bij de invloed van factoren als de cultuur, de etniciteit en de (seksuele) identiteit, die een rol spelen bij de visie die we op ons leven ontwikkelen.

Van belang voor de opbouw van een verhaal zijn bovendien de woorden die we kiezen om ons verhaal te doen, de ervaringen die we laten meetellen - en vooral óók de ervaringen die niét zijn meegeteld -, de vorm waarin we het gieten en de rol die we onszelf en anderen er in geven. Al deze aspecten krijgen in de narratieve sandplay therapie veel aandacht omdat deze van invloed zijn op ons beperkt levensverhaal, ons hoofdverhaal.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens de therapie worden driedimensionale scènes in een zandtafel vormgegeven. Er staan heel veel kleine figuren en objecten ter beschikking om in het zand te plaatsen, zoals mensen, dieren, planten, mineralen, fantasiefiguren, huizen en meer. Een zandbeeld ontstaat spontaan en is een symbolische uitdrukking van gevoelens. Net als droombeelden komen deze uit de diepere lagen van de menselijke psyche.

Narratieve Sandplay-therapie is een op handeling gerichte psychotherapie. Daar waar de mogelijkheid van woorden ontoereikend is helpt narratieve sandplay je volledig tot expressie te komen. Het aanbod is laagdrempelig en geeft voldoening.

Door in driedimensionale tastbare en zichtbare vormen uitdrukking te geven aan innerlijke beelden en onbewuste inhouden van de eigen belevingswereld ontstaat een natuurlijk proces van zelfverwerkelijking en integratie. Dit kan cliënten helpen om innerlijke tegenstellingen en psychische problemen op een speelse en creatieve wijze te bewerken, ingebed in een professionele relatie. Hierdoor ontstaat een toenemend evenwicht. Ook kunnen nieuwe bronnen van energie en creativiteit letterlijk "in-zicht" komen.

Is Narratieve Sandplay Therapie te vergelijken met gesprekstherapie?

In veel therapieën wordt dikwijls uitgebreid gesproken. Bij sandplay therapie mag gesproken worden, maar het hoeft niet. De essentie van sandplay is non-verbaal en symbolisch. Dat betekent dat het beeld dat wordt gemaakt belangrijker is dan wat er gezegd wordt. Maar natuurlijk wordt er ook gesproken. Over de problemen, over het verleden en over alledaagse dingen. We kunnen praten over uw voorgeschiedenis, uw familie, kindertijd en bijzondere ervaringen in uw leven.

In de loop van de therapie, juist omdat er zandbeelden worden gemaakt die uit diepe onbewuste lagen komen, kunnen er voorvallen uit het verleden die verdrietig, vreemd of problematisch waren opnieuw in beeld komen. Soms direct herkenbaar, soms verborgen in de symboliek.

U kunt, al doende of al spelend, als het ware zelf een nieuwe, niet eerder voorziene oplossing creëren. Er kan nieuw inzicht instaan in uzelf en in de wijze waarop u in uw leven heeft gereageerd op situaties of mensen. Een verandering van gevoel en een groei van de persoonlijkheid kan een gevolg zijn van een dergelijk therapeutisch proces.

Hoewel Sandplay als therapievorm nog jong is, is het gebruik van visualisatie een oeroude menselijke activiteit. Het gebruik van zand hierbij kan teruggevonden worden bij vroegere, zelfs prehistorische volken. Bekend zijn de magische cirkels die de sjamanen in de aarde tekenden ter bescherming van zichzelf. Zandschilderingen komen ook voor bij de precolumbiaanse volkeren van Zuid-Amerika en bij de Tibetanen.

Een aan sandplay verwante activiteit kan gezien worden in de zandschilderingen van de Navaho-indianen. Deze zandschilderingen werden uitgebreid toegepast in genezingsceremonieën en dit gebeurt nog tot op de huidige dag. De symbolische zandschilderingen worden volgens rituele regels gemaakt en representeren allerlei goddelijke, dierlijke en menselijke energieën en ook natuurlijke geometrische symbolen. Wanneer de zandschildering klaar is gaat de patiënt erin zitten en worden de verschillende kleuren van het zand op het lichaam van de patiënt gebracht. Op deze manier wordt de patiënt in verbinding gebracht met goddelijke energieën die een ervaring van innerlijk evenwicht, welbevinden of gezondheid tot gevolg hebben.