Mijn naam is Gerda Vaarties. Ik ben 35 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan 15 jaar als intern begeleider. Binnen de school was ik verantwoordelijk voor de ‘probleemkinderen’. Dit was voor mij de reden om mij te specialiseren als speltherapeut.

Ik heb ervaren dat speltherapie een heel sterk middel is om kinderen die vast gelopen zijn in hun ontwikkeling weer in hun eigen kracht te zetten. Mijn hele leven heb ik ervaren hoe boeiend kinderen zijn en hoeveel veerkracht ze hebben om zich staande te houden in het leven waarin ze soms overspoeld worden door problemen of traumatische ervaringen. Deze ervaringen heb ik opgedaan door mij te verbinden met kinderen op school, in de buurt en in mijn gezin met (pleeg)kinderen.
Door middel van speltherapie help ik het kind om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo de problemen via het spel naar voren te brengen, met of zonder taal. Ik bouw een vertrouwensrelatie met het kind op. Zodat het kind zich veilig kan voelen in de spelkamer waardoor er een proces op gang komt om te helen.