Kennismakingsgesprek Gratis
Intakegesprek, +/- 60 minuten €75,-
Speltherapiesessie, 45 minuten €75,-
Oudergesprek, 60 minuten €75,-
Observatie op school en verslag €75,-


Alle bedragen zijn inclusief BTW
De bovengenoemde tarieven zijn richtbedragen, die afhankelijk van uw persoonlijke situatie aangepast kunnen worden. Tijdens het kennismakingsgesprek kan dit verder met u besproken worden.

Voor de PGB via de gemeente gelden andere tarieven. Informatie over de PGB vindt u op de landelijke website of bij website van de gemeente.
Informatie over de PGB
 • Ouders hebben keuzevrijheid om een vaktherapeut/speltherapeut te kiezen als hulpverlening voor hun kind dit staat expliciet genoemd in de jeugdwet.
 • Speltherapie/vaktherapie, kan betaald worden uit het PGB aan te vragen met behulp van een modelzorgovereenkomst
 • Deze modelzorgovereenkomst is te downloaden van de site van de gemeente Rotterdam onder PGB. De zorgverlener in dit geval de speltherapeut vult ook een deel in.
 • Er moet wel sprake zijn van problematiek, maar die hoeft niet gediagnosticeerd te zijn.
 • Ouder(s) moeten wel met iemand van het wijkteam/CJG over gesproken hebben en het wijkteam geeft dan akkoord.
 • Als aanvulling op de aanvraag kunnen een brief van de huisarts, school, gezinscoach of andere betrokkenen en eventueel een voorlopig behandelplan van de therapeut worden toegevoegd zodat duidelijk wordt dat de hulpvraag nodig is en dit kan de toekenning vergroten.

 • Rotterdam heeft ook een VGZ pakket voor inwoners met lage inkomens.

  Vergoeding
  Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoeden (een deel van) de kosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
  Zie: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie
  Zie www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
  Selecteer op Speltherapie én postcode 3022 TR